Kontakt

Małgorzata Barańska

nauczyciel konsultant
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
00-231 Warszawa, ul. Stara 4

malgorzata.baranska@wcies.edu.pl

Danuta Magdzik-Sadura

Szkoła bazowa
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
01-513 Warszawa, ul. Felińskiego 15
22 839 48 13

danuta.magdzik.sadura@wcies.edu.pl

Urszula Dzwonowska

Szkoła bazowa
XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica
02-010 Warszawa, ul. Nowowiejska 37a
22 8251521

urszula.dzwonowska@wcies.edu.pl