program konferencji i linki do prezentacji
Program konferencji
Stosowanie TIK w nauczaniu
Warszawa, 4 kwietnia 2019 r.

14:30 – 15:00
Rejestracja uczestników
15:00 – 15:10
Powitanie
Urszula Dzwonowska
Doradca metodyczny WCIES

15:10 – 15:45
Cyberprzemoc – zadania szkoły, wychowawcza rola nauczyciela w świetle zapisów podstawy programowej
Małgorzata Rostkowska
Nauczyciel konsultant OEIiZK

15:45 – 16:15
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci – profilaktyka cyberprzemocy
Grażyna Gregorczyk
Nauczyciel konsultant OEIiZK

16:15 – 17:00
Zastosowanie VR w edukacji
Mateusz Kozłowski
Akademia VR

17:00 – 17:10
Podsumowanie
Danuta Magdzik-Sadura
Doradca metodyczny WCIES 

Warsztaty związane z obchodami Niepodległości

100 polskich matematyków na 100 lat Niepodległości 
oraz 
100 życzeń w 100 językach na 100 lat Niepodległości Polski.

dla nauczycieli wszystkich przedmiotów każdego etapu edukacji
warsztat metodyczny
 26 września 2018  
cel warsztatów:  
  • Popularyzacja dokonań polskich matematyków.
  • Rozwój kompetencji językowych. Popularyzacja wielojęzyczności.
  • Podnoszenie kompetencji TIK.
efekty: 
  • Przygotowanie wystawy w szkole.
  • Dzielenie się oryginalnymi pomysłami na obchody stulecia niepodległości przez nauczycieli matematyki i języków obcych. 
  • Praca z aplikacjami Canva, Tagul, Art Word
 zapisy przez system WCIES od 15 września 2018 r.

Portugalia

Projekt ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy o numerze 2016-1-PL01-KA102-024735 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

moja wizyta w Portugalii

wspomnienie z Portugalii