Konferencja 28 listopada 2019 r.

Program konferencji i linki do prezentacji

Program konferencji
Jak realizować podstawę programową
z Informatyki w szkole ponadpodstawowej?
Warszawa, 28 listopada 2019 r.

14:30 – 15:00
Rejestracja uczestników
15:00 – 15:15
Powitanie
Urszula Dzwonowska
Doradca metodyczny WCIES
15:15 – 16:00
Podstawa programowa z informatyki w szkole ponadpodstawowej i warunki jej realizacji
Małgorzata Rostkowska
Nauczyciel konsultant OEIiZK
16:00 – 16:35
Jak realizować podstawę programową w klasach o profilu humanistycznym oraz innych opornych.
Wanda Jochemczyk
Nauczyciel konsultant OEIiZK
16:35 – 16:45
Materiały autorskie na lekcji informatyki na przykładzie IWS.EDU.PL.
Dariusz Kwiecień
XLIX LO im. J.W.Goethego
16:45 – 17:30
Matura z informatyki w szkole ponadpodstawowej.
Joanna Śmigielska
Nauczyciel XIV LO im. S. Staszica
17:30
Podsumowanie spotkania
Urszula Dzwonowska
Doradca metodyczny WCIES

Miejsce konferencji: siedziba WCIES ul. Stara 4, sala 113
współpraca 


Zapisy na konferencję:
https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Jak-realizowac-podstawe-programowa-z-informatyki-w-szkole-ponadpodstawowej

program konferencji i linki do prezentacji
Program konferencji
Stosowanie TIK w nauczaniu
Warszawa, 4 kwietnia 2019 r.

14:30 – 15:00
Rejestracja uczestników
15:00 – 15:10
Powitanie
Urszula Dzwonowska
Doradca metodyczny WCIES

15:10 – 15:45
Cyberprzemoc – zadania szkoły, wychowawcza rola nauczyciela w świetle zapisów podstawy programowej
Małgorzata Rostkowska
Nauczyciel konsultant OEIiZK

15:45 – 16:15
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci – profilaktyka cyberprzemocy
Grażyna Gregorczyk
Nauczyciel konsultant OEIiZK

16:15 – 17:00
Zastosowanie VR w edukacji
Mateusz Kozłowski
Akademia VR

17:00 – 17:10
Podsumowanie
Danuta Magdzik-Sadura
Doradca metodyczny WCIES 

Warsztaty związane z obchodami Niepodległości

100 polskich matematyków na 100 lat Niepodległości 
oraz 
100 życzeń w 100 językach na 100 lat Niepodległości Polski.

dla nauczycieli wszystkich przedmiotów każdego etapu edukacji
warsztat metodyczny
 26 września 2018  
cel warsztatów:  
  • Popularyzacja dokonań polskich matematyków.
  • Rozwój kompetencji językowych. Popularyzacja wielojęzyczności.
  • Podnoszenie kompetencji TIK.
efekty: 
  • Przygotowanie wystawy w szkole.
  • Dzielenie się oryginalnymi pomysłami na obchody stulecia niepodległości przez nauczycieli matematyki i języków obcych. 
  • Praca z aplikacjami Canva, Tagul, Art Word
 zapisy przez system WCIES od 15 września 2018 r.

Portugalia

Projekt ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy o numerze 2016-1-PL01-KA102-024735 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

moja wizyta w Portugalii

wspomnienie z Portugalii